Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 30.08.2015 r. W roku 2015 z dofinansowania mog...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach programu PO WER mogą już składać wnioski. Planow...

  Szanowni Pracodawcy W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)&...

W związku z naborem wniosków, o przyznanie jednorazowych środków na działalność gospodarczą, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, informuje, że klienci z terenu miasta i gminy Mszana Dolna oraz gminy Ni...

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 7680 osób i w stosunku do maja spadła o 361 osób. W czerwcu 2015 r. pracodawcy zgłosili ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą ,,Szukam Pracy’’ Wykaz szkoleń ,,Szukam Pracy’’ si...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej R...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych i Przedstawiciel handlowy została zakończona. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 718,0 tys. zł na realizację i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia s...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych wszystk...

Strony: 123z 3

 

Wyswietlen: 2333478