Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich informuje, iż uruchamia kolejną turę rekrutacji do projektu "Twoja Szansa". Do projektu zostanie zakwalifikowanych: W ramach Typu 2: 30 osób w t...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej po raz szósty włącza się w ogólnopolską akcję Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest Ogólnopolski Tydzień Kariery plano...

Firma Consultor zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Nasza szansa!"


Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec września 2014 roku wyniosła 8951 osób i w porównaniu do sierpnia b.r. spadła o 105 osób. Po raz pierws...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą „Szukam Pracy’’.  Wykaz szkoleń z zakresu umiejętności...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe  środki z  Funduszu Pracy w wysokości 2.541,3 tys. zł na realizację i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnien...

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec sierpnia 2014 r., wyniosła 9056  osób i  w porównaniu do lipca b.r. spadła o 46 osób. W sierpniu...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe pieniądze z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie pracodawców przy zatrudnianiu bezrobotnych powyżej 50 roku...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy Usługi elektroniczne dedykowane dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególnoś...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2024274