Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych i Przedstawiciel handlowy została zakończona. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 718,0 tys. zł na realizację i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia s...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych wszystk...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane zgłoszenie na szkolenie mogą ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 kl. III oraz operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III z...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od maja 2015 r. rozpoczął realizację programu regionalnego pn. „Gwarancja 50+" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, z wykorz...

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec maja 2015 r. wyniosła 8041  osób i w stosunku do kwietnia spadła o 472 osoby. W maju 2015 r. pracodawcy zgł...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej włączając się w inicjatywę w  ramach V  Małopolskiego Dnia Uczenia się w dniu 8 czerwca 2015 roku, w  godzinach 10:00 – 13:00 organizuje spotkani...

  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w ramach pozyskanych środków na realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” ogłasza nabór w...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenia grupowe pn.: Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 kl. III oraz operator ko...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2307960