Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe  środki z  Funduszu Pracy w wysokości 2.541,3 tys. zł na realizację i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnien...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

ZAPROSZENIE Ankieta Lider Biznesu 2014 Regulamin Konkursu Gala Przedsiębiorczości 2014 Oświadczenie 2014 US, ZUS Oświadczenie monitorujące 2014...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą „Szukam Pracy’’.  Wykaz szkoleń z zakresu umiejętności...

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec sierpnia 2014 r., wyniosła 9056  osób i  w porównaniu do lipca b.r. spadła o 46 osób. W sierpniu...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe pieniądze z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie pracodawców przy zatrudnianiu bezrobotnych powyżej 50 roku...

Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy Usługi elektroniczne dedykowane dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególnoś...

Państwowy   Fundusz   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   realizuje projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy...

  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą „Szukam Pracy’’.   Wykaz szkoleń „Szuka...

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez wójtów gmin naszego powiatu, Starosta Limanowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej pozyskał w 2014 roku łącznie 778 tys. złotych na ...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 1989420