Szanowny Absolwencie/ Szanowna Absolwentko,   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadany...

"Pracodawco, Pracowniku - wiesz więcej, jesteś bezpieczniejszy".

Zapraszamy na rynek limanowski, 28 kwietnia, godzina 10:00.


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec marca 2015 r. wyniosła 8923 osoby i w stosunku do lutego spadła o 376 osób. W marcu 2015 r. pracodawcy zgłosili ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 30.04.2015r. W roku 2015 z dofinansowania mog...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” na : staże, prace interwencyjn...

  Zapraszamy  do udziału w projekcie  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I) finansowanym ze środków PO WER   Projekt jest ...

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.


  Wobec przedłużającej się procedury naboru projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych w ramach programu PO WER i oczekiwaniu na ostateczne interpretacje Ministerstwa Infrastruktu...

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Ka...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W roku 2015 z dofinansowania mogą korzystać pracodawcy i...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2242172