W ramach Projektu oferujemy: BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE Spotkania z Doradcą Zawodowym oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania


Od grudnia 2013 r. do końca lutego 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje na terenie całej Polski drugą edycji projektu wspierającego niepełnosprawnych ...

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich informuje, iż uruchamia kolejną turę rekrutacji do projektu "Twoja Szansa". Do projektu zostanie zakwalifikowanych: W ramach Typu 2: 30 osób w t...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej po raz szósty włącza się w ogólnopolską akcję Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest Ogólnopolski Tydzień Kariery plano...

Firma Consultor zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Nasza szansa!"


Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec września 2014 roku wyniosła 8951 osób i w porównaniu do sierpnia b.r. spadła o 105 osób. Po raz pierws...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą „Szukam Pracy’’.  Wykaz szkoleń z zakresu umiejętności...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe  środki z  Funduszu Pracy w wysokości 2.541,3 tys. zł na realizację i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnien...

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec sierpnia 2014 r., wyniosła 9056  osób i  w porównaniu do lipca b.r. spadła o 46 osób. W sierpniu...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe pieniądze z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie pracodawców przy zatrudnianiu bezrobotnych powyżej 50 roku...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2036492