Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” na : staże, prace interwencyjn...

  Zapraszamy  do udziału w projekcie  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I) finansowanym ze środków PO WER   Projekt jest ...

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.


  Wobec przedłużającej się procedury naboru projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych w ramach programu PO WER i oczekiwaniu na ostateczne interpretacje Ministerstwa Infrastruktu...

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Ka...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W roku 2015 z dofinansowania mogą korzystać pracodawcy i...

Instytut Turystyki w Krakowie, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej oraz Partnerzy zapraszają pracodawców, osoby poszukujące pracy oraz absolwentów szkół na Targi pracy i edukacji "PRACA SIĘ OPŁACA". ...

Wprowadzone rozwiązania pozwalają na uzyskanie przez przedsiębiorców bezzwrotnej pomocy dla pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Pomoc dotyczy przedsiębiorców działający...

 Poniżej znajduje się lista miejsc do których odbywa się rekrutacja w ramach projektu "Konserwator Bis"   Lp. Miejsce wykonywania pracy ...

W dniu 02 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z lokalnymi Przedsiębiorcami zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. W sp...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2222583