W ramach Projektu oferujemy: WSPARCIE DORADCZE, SZKOLENIA ZAWODOWE, STAŻE     Do udziału w projekcie zapraszamy:             Osob...

Wprowadzone rozwiązania pozwalają na uzyskanie przez przedsiębiorców bezzwrotnej pomocy dla pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Pomoc dotyczy przedsiębiorców działający...

 Poniżej znajduje się lista miejsc do których odbywa się rekrutacja w ramach projektu "Konserwator Bis"   Lp. Miejsce wykonywania pracy ...

W dniu 02 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z lokalnymi Przedsiębiorcami zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. W sp...

W dniu 30.01.2015 w Krakowie, odbyła się Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia. Powiat Limanowski reprezentowali - Wicestarosta Mieczysław Uryga, Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudn...

PUP w Limanowej nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej


26 stycznia br. w ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej z Przedsiębiorcami z terenu powiatu limanowskiego.


REKRUTACJA DO PROJEKTU "Twoja Szansa"   W ramach Projektu oferujemy: BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE   Do udziału w projekcie zapraszamy: Pracowników delegowanych przez pra...

 Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan i Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU opierając się na wieloletnim doświadczeniu w obszarze aktywizacji zawodowej i przygotowania do zatrudniania ...

 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje,  że można już składać wnioski o finansowanie aktywnych programów rynku pracy.   Osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Mszana Dol...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2178577