Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe pieniądze z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie pracodawców przy zatrudnianiu bezrobotnych powyżej 50 roku...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

ZAPROSZENIE Ankieta Lider Biznesu 2014 Regulamin Konkursu Gala Przedsiębiorczości 2014 Oświadczenie 2014 US, ZUS Oświadczenie monitorujące 2014...

Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy Usługi elektroniczne dedykowane dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególnoś...

Państwowy   Fundusz   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   realizuje projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy...

  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą „Szukam Pracy’’.   Wykaz szkoleń „Szuka...

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez wójtów gmin naszego powiatu, Starosta Limanowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej pozyskał w 2014 roku łącznie 778 tys. złotych na ...

Na terenie województwa małopolskiego Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej prowadzi pilotażowy fundusz pożyczkowy. W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” absolw...

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec lipca 2014 r., w porównaniu do czerwca b.r. nieznacznie spadła /o 7  osób/ i  wyniosła 9102 ...

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał środki na realizację programów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia.


Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 1958986