Szanowny Absolwencie/ Szanowna Absolwentko,   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadany...

"Pracodawco, Pracowniku - wiesz więcej, jesteś bezpieczniejszy".

Zapraszamy na rynek limanowski, 28 kwietnia, godzina 10:00.


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec marca 2015 r. wyniosła 8923 osoby i w stosunku do lutego spadła o 376 osób. W marcu 2015 r. pracodawcy zgłosili ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 30.04.2015r. W roku 2015 z dofinansowania mog...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” na : staże, prace interwencyjn...

  Zapraszamy  do udziału w projekcie  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I) finansowanym ze środków PO WER   Projekt jest ...

  Wobec przedłużającej się procedury naboru projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych w ramach programu PO WER i oczekiwaniu na ostateczne interpretacje Ministerstwa Infrastruktu...

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Ka...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W roku 2015 z dofinansowania mogą korzystać pracodawcy i...

Instytut Turystyki w Krakowie, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej oraz Partnerzy zapraszają pracodawców, osoby poszukujące pracy oraz absolwentów szkół na Targi pracy i edukacji "PRACA SIĘ OPŁACA". ...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2243788