ZAPROSZENIE Ankieta Lider Biznesu 2014 Regulamin Konkursu Gala Przedsiębiorczości 2014 Oświadczenie 2014 US, ZUS Oświadczenie monitorujące 2014...

  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą „Szukam Pracy’’.   Wykaz szkoleń „Szuka...

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez wójtów gmin naszego powiatu, Starosta Limanowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej pozyskał w 2014 roku łącznie 778 tys. złotych na ...

Na terenie województwa małopolskiego Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej prowadzi pilotażowy fundusz pożyczkowy. W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” absolw...

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec lipca 2014 r., w porównaniu do czerwca b.r. nieznacznie spadła /o 7  osób/ i  wyniosła 9102 ...

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał środki na realizację programów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia.


Firma szkoleniowa AMD Group realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci szkoleń zawodowych i płatnych staży.
więcej ...


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec czerwca 2014 r., w porównaniu do maja b.r. spadła o  361  osób i  wyniosła 9109  osób. W cz...

Znak jakości Małopolskich Standardów usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) wydawany jest przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach centrum Zapewniania Jako...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej została zakończona. ...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 1941100