Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 7680 osób i w stosunku do maja spadła o 361 osób. W czerwcu 2015 r. pracodawcy zgłosili ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pod nazwą ,,Szukam Pracy’’ Wykaz szkoleń ,,Szukam Pracy’’ si...

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej R...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych i Przedstawiciel handlowy została zakończona. ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 718,0 tys. zł na realizację i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia s...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych wszystk...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane zgłoszenie na szkolenie mogą ...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 kl. III oraz operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III z...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od maja 2015 r. rozpoczął realizację programu regionalnego pn. „Gwarancja 50+" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, z wykorz...

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec maja 2015 r. wyniosła 8041  osób i w stosunku do kwietnia spadła o 472 osoby. W maju 2015 r. pracodawcy zgł...

Strony: 123z 3

 

Wyswietlen: 2309984