Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał środki na realizację programów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia.


Firma szkoleniowa AMD Group realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci szkoleń zawodowych i płatnych staży.
więcej ...


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec czerwca 2014 r., w porównaniu do maja b.r. spadła o  361  osób i  wyniosła 9109  osób. W cz...

Znak jakości Małopolskich Standardów usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) wydawany jest przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach centrum Zapewniania Jako...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że rekrutacja na szkolenie grupowe pn. Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej została zakończona. ...

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL CORE dla osób, które spełniają poniższe...

  Od 6 do 8 czerwca w całej Małopolsce odbędzie się prawie 90 imprez, które pokażą, że uczenie się jest naprawdę przyjemne. Czekają bezpłatne konsultacje, warsztaty, pokazy, konkursy, szko...

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec maja 2014 r., w porównaniu do kwietnia b.r. spadła o  489  osób i  wyniosła 9470  osób. W m...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej włączając się w inicjatywę w  ramach IV  Małopolskiego Uczenia w dniu 6 czerwca 2014 roku, w  godzinach 10:00 – 13:00 organizu...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenie grupowe pn.: Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające  Osoby zainteres...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 1916253