Szanowni Pracodawcy W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)&rdqu...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki społecznej w wysokości 750,8 tys. zł. na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat o...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zaprasza do udziału w Konkursie w kategorii "Debiut Gospodarczy Roku”


Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o terminach szkoleń z zakresu umiejętności  poszukiwania pracy pod nazwą ,,Szukam Pracy’’ Wykaz szkoleń ,,Szukam Pracy’’ ...

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec lipca 2015 r. wyniosła 7674 osoby. W lipcu 2015 r. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach ofert...

Informujemy, że na krajowej stronie EURES - eures.praca.gov.pl, w zakładce "Polecamy uwadze" oraz zakładce "Poznaj warunki życia i pracy/Holandia/Inne źródła informacji", został zamieszczony film w ję...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 30.08.2015 r. W roku 2015 z dofinansowania mog...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w ramach programu PO WER mogą już składać wnioski. Planow...

  Szanowni Pracodawcy W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)&...

W związku z naborem wniosków, o przyznanie jednorazowych środków na działalność gospodarczą, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, informuje, że klienci z terenu miasta i gminy Mszana Dolna oraz gminy Ni...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2364032