Na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowanego na podstawie art.62a-62c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.).


Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej włączając się w inicjatywę w  ramach V  Małopolskiego Dnia Uczenia się w dniu 8 czerwca 2015 roku, w  godzinach 10:00 – 13:00 organizuje spotkani...

  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w ramach pozyskanych środków na realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” ogłasza nabór w...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że do odwołania przedłuża termin składania zgłoszeń na szkolenia grupowe pn.: Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 kl. III oraz operator ko...

Inspektorat ZUS w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 21 zaprasza w dniu 20 maja 2015 r. w godz. od 9 do 14 na Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia na naszych Klientów czekają spec...

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec kwietnia 2015 r. wyniosła 8513 osób i w stosunku do marca spadła o 410 osób. W kwietniu 2015 r. pracodawcy zgłos...

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.  Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców...

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 30.06.2015 r. W roku 2015 z dofinansowania mo...

  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że w zakładce „Szkolenia” został zamieszczony plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2015 r., zasady i kryteria kwal...

Pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży" zawierająca informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł. Strona zawier...

Strony: 12z 2

 

Wyswietlen: 2279401